Skip to main content

ПРО НАС

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №7» Харківської міської ради забезпечує:

 • невідкладною, цілодобовою медичною допомогою хворих з неврологічною, нейрохірургічною та терапевтичною патологією;
 • впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
 • здійснення комплексу заходів, спрямованих на лікування, попередження подальшого розвитку захворювань, їх ускладнень, на поліпшення стану здоров’я населення, зниження тимчасової втрати працездатності;
 • систематичне та своєчасне опанування та впровадження нових ефективних методів діагностики, лікування та профілактики захворювань, передового досвіду праці та нових технологій в практику роботи підприємства;
 • організацію взаємодії з іншими медичними підприємствами, закладами, спеціалізованими лікувально-профілактичними закладами області та міста, науково-дослідними інститутами, закладами освіти в т.ч. Харківським національним медичним університетом, Харківським національним університетом ім. В.Н.Каразіна, Харківською медичною академією післядипломної освіти з питань надання медичної допомоги населенню, здійснення медичного обслуговування громадян та підготовки медичних кадрів.

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 7» Харківської міської ради є базою кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти, а саме:

 • кафедра невропатології та нейрохірургії;
 • кафедра терапії, ревматології та клінічної фармакології;
 • кафедра травматології, анестезіології та військової хірургії;
 • кафедра рефлексотерапії;
 • кафедра медичної реабілітації, спортивної медицини та лікувальної фізкультури;
 • кафедра променевої діагностики.

Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 7» Харківської міської ради є базою ХМАПО для проходження інтернатури з неврології, нейрохірургії і терапії.

На базі КНП «Міська клінічна лікарня № 7» ХМР функціонує:

 • міський Центр тромболітичної терапії гострого інфаркту міокарду та гострого ішемічного інсульту;
 • міський Центр гострої цереброваскулярної патології;
 • міський нейровертебрологічний Центр.