Skip to main content

Терапевтичне відділення

Терапевтичне відділення на 60 ліжок для лікування хворих з захворюваннями внутрішніх органів та надання консультативної допомоги у неврологічному та нейрохірургічному відділеннях лікарні.

На базі відділення функціонують кабінети ультразвукової діагностики та фіброгастродуоденоскопії.

Спеціалісти відділення терапії зосереджені на:

  1. Комплексній невідкладній, плановій та консультативній допомозі при комбінованих гострих та хронічних станах патологій внутрішніх органів.
  2. Використанні широкого спектру діагностичних процедур з використанням сучасних технологій.
  3. Індивідуальному підході до лікування внутрішніх захворювань згідно з останніми рекомендаціями доказової медицини.
  4. Співробітництві із висококваліфікованими спеціалістами суміжних спеціальностей.

Найбільш поширені захворювання терапевтичного профілю:

  • шлунково-кишкового тракту;
  • дихальної системи;
  • серцево-судинні захворювання (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, декомпенсація серцевої недостатності)
  • гепатобіліарної системи;
  • захворювання нирок;

Пацієнтам терапевтичного відділення за медичними показаннями проводиться поліпозиційна рентгеноскопія в вертикальному та горизонтальному положеннях (шлунково-кишковий тракт, ретроградна ірігоскопія), рентгенографія органів і систем на вертиграфній стойці (рентгенографія органів грудної клітини, плечовий суглоб, шийний відділ хребта, рентгенографія атланта, придаткові пазухи носа), рентгенографія органів і систем на поворотному столі (черевна порожнина + латерографія черевної порожнини, грудний та поперековий відділи хребта, таз + тазостегнові суглоби, колінний, гомілково-стопний суглоби, порівняльна рентгенографія дрібних суглобів кінцівок, скронева кістка), рентгенографія легенів та черевної порожнини на функціональній койці в положенні лежачи, доплерографія, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, Ехо-кардіографія, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, фіброгастроскопія та весь спектр лабораторних досліджень.