Skip to main content

Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія – це сучасна медична лабораторія, яка забезпечує можливість повного лабораторного дослідження пацієнтів.

Лабораторія має свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, яке видане ДП «Харківстандартметрологія».

Клініко-діагностична лабораторія забезпечена сучасним обладнанням, яке дозволяє виконувати максимально широкий спектр досліджень: як поширених і часто затребуваних так і тестів, які є актуальними для лікарні неврологічного профілю.

Поряд з загальноклінічними, гематологічними, цітологічними та імунологічними дослідженнями виконуються дослідження білкового, пігментного, вуглеводного та ліпідного обмінів, виконується визначення активності ферментів, дослідження електролітного складу крові, системи згортання крові.

Результати лабораторних досліджень виконуються в плановому і ургентному порядку.

Щорічно лабораторія приймає участь у програмах міжлабораторних порівнянь результатів досліджень біохімічних і гематологічних показників, показників системи гемостазу. Результати досліджень не виходять за межі контрольних показників.

 

Перелік досліджень, що виконуються у клініко-діагностичній лабораторії у КНП «Міська клінічна лікарня №7» ХМР

     Гематологічні дослідження

 • Підрахунок кількості еритроцитів в 1л. крові в камері Горяєва.
 • Підрахунок кількості лейкоцитів в 1л. крові в камері Горяєва.
 • Підрахунок кількості тромбоцитів в мазках крові.
 • Визначення гемоглобіну крові гемоглобінціанідним методом.
 • Визначення кольорового показника в крові.
 • Визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) мікрометодом Панченкова.
 • Визначення кількості ретикулоцитів в фарбованих мазках крові.
 • Морфологічне дослідження форментних елементів крові з диференційним
  підрахунком лейкоцитарної формули.
 • Визначення часу згортання крові.
 • Визначення тривалості кровотечі.
 • Дослідження периферійної крові на LE-клітини.
 • Визначення гематокритної величини.
 • Знаходження малярійного плазмодія методом товстої каплі і тонкого мазка крові.

Загальнокліничні дослідження

 • Визначення фізичних властивостей сечі.
 • Визначення відносної щільності сечі.
 • Визначення pH сечі з індикатором бромтимоловим синім.
 • Якісна проба із сульфосаліциловою кислотою на білок у сечі.
 • Якісна проба на присутність глюкози у сечі за допомогою індикаторного паперу «Глюкотест».
 • Кількісне визначення білка у сечі на фотоколориметрі по реакції з сульфосаліциловою кислотою.
 • Кількісне визначення глюкози у сечі глюкозооксидазним методом.
 • Якісна проба на білірубін.
 • Виявлення кетонових тіл у сечі за допомогою експрестестів.
 • Мікроскопічне дослідження осадку сечі.
 • Кількісне дослідження формених елементів в 1мл. сечі за методом Нечипоренка.
 • Дослідження сечі по Зимницькому.
 • Дослідження сечі на білок Бенс-Джонса.
 • Дослідження кала на приховану кров.
 • Виявлення яєць гельмінтів у фекаліях методом Фюліборна та методом збагачення.
 • Дослідження калу на стронгілоідоз методом Борисенка-Бермана.
 • Дослідження кала на опісторхоз за методом Горячова.
 • Виявлення найпростіших кишечника в фекаліях методом формування нативного мазка з розчином Люголя.
 • Виявлення кріптоспоридій у фекаліях за методом Цілю-Нільсена.
 • Копрологічне дослідження фекалій методом формування нативних препаратів з розчином Люголя, фізіологічним розчином і розчином метилової синьки.
 • Визначення фізичних властивостей харкотиння.
 • Мікроскопічне дослідження харкотиння.
 • Дослідження харкотиння на мікробактерії туберкульозу.
 • Визначення фізичних властивостей ліквору.
 • Визначення глобулінів в лікворі по методу Панді.
 • Кількісне визначення білку у лікворі на фотоколориметрі по реакції з сульфосаліциловою кислотою.
 • Підрахунок формених елементів в лікворі.
 • Визначення концентрації глюкози у лікворі глюкозооксидазним методом.
 • Визначення фізичних властивостей транссудатів та ексудатів.
 • Кількісне визначення білку у транссудатах та ексудатах на фотоколориметрі по реакції з сульфосаліциловою  кислотою.
 • Визначення відносної щільності трансудатів та ексудатів.
 • Визначення сіромуцину за допомогою реакції Рівальта в трасудатах та
  ексудатах.
 • Дослідження трансудатів та ексудатів на мікобактерії туберкульозу.
 • Мікроскопічне дослідження нативних та фарбованих препаратів транссудатів та ексудатів.

Імунологічні дослідження

 • Визначення груп крові людини системи АВО з тест-реагентами анти-А та анти- В та зворотної реакції зі стандартними еритроцитами.
 • Визначення резус належності крові тест-реагентом анти-Д.

Біохімічні дослідження

 • Визначення концентрації глюкози у цільній крові, сироватці крові, плазмі та сечі глюкозоксидазним методом.
 • Визначення концентрації загального білку у сироватці крові за допомогою біуретового реагенту.
 • Визначення концентрації сечовини в сироватці крові та сечі уреазним методом.
 • Визначення концентрації креатиніну в сироватці крові та сечі по кольоровій реакції Яффе після депротеінування трихлороцтової кислотою.
 • Визначення концентрації сечової кислоти у сироватці крові за допомогою реакції з фосфорно-вольфрамовим реактивом.
 • Визначення концентрації загального та прямого білірубіну у сироватці крові методом Йендрашіка-Грофа
 • Визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові кінетичним методом.
 • Визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові кінетичним методом.
 • Визначення концентрації бета-липопротеідів у сироватці крові турбідіметричним методом Бурштейна-Самая.
 • Визначення концентрації загального холестерину у сироватці крові ензіматичним колориметричним методом Триндера.
 • Визначення концентрації загального холестерину у сироватці крові ензіматичним колориметричним методом Триндера.
 • Визначення концентрації холестерину липопротеїдів вісокої густини у сироватці крові методом селективного осадження.
 • Визначення концентрації тригліцеридів у сироватці крові єнзіматичним колориметричним методом.
 • Визначення концентрації тригліцеридів у сироватці крові єнзіматичним колориметричним методом.
 • Визначення протромбінового часу плазми крові в умовах тромбопластін- кальціевой активації процесу згортання крові.
 • Визначення концентрації фібриногену у плазмі крові ваговим методом.
 • Визначення активного часткового тромбопластинового часу в умовах коалінфосфолипідної активації в присутності іонів кальцію.
 • Визначення С-реактивного білку за допомогою латекс-теста у сироватці крові.
 • Визначення РФ-фактору за допомогою латекс-теста у сироватці крові.
 • Визначення АСЛО за допомогою латекс-теста у сироватці крові.
 • Визначення концентрації серомукоїдів турбодиметричним методом у сироватці крові.
 • Визначення співвідношення білкових фракцій турбодиметричним методом у сироватці крові.
 • Визначення активності лужної фосфатази кінетичним методом у сироватці крові.
 • Визначення активності альфа-амілази кінетичним методом у сироватці крові та сечі.
 • Визначення активності гама-глутамілтрансферази кінетичним методом у сироватці крові.
 • Визначення концентрації заліза за реакцією з ферозином без депротеінізації у сироватці крові.
 • Визначення концентрації лактатдегідрогенази кінетичним методом у сироватці крові.
 • Визначення концентрації калію у сироватці крові турбодіметричним методом.
 • Визначення концентрації альбуміну за реакцією з бромкрезоловим зеленим у сироватці крові.
 • Визначення концентрації натрію у сироватці крові колориметричним методом.
 • Визначення концентрації тимолу у сироватці крові турбодіметричним методом.
 • Визначення міжнародного нормалізованого відношення у плазмі крові.
 • Визначення глікозильованого гемоглобіну у сироватці крові.

    Цитологічні дослідження.

 • Виявлення атипічних клітин в досліджуваному матеріалі: сечі,
  харкотинні, рідині з плевральної та черевної порожнин,
  спинномозковій рідині.

– дотримання наступності та послідовності у наданні медичної допомоги, медичного обслуговування із підприємствами, установами і закладами охорони здоров’я, які надають первинну, вторинну (спеціалізовану), третину (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу;
– здійснення комплексу заходів, спрямованих на лікування, попередження подальшого розвитку захворювань, їх ускладнень, на поліпшення стану здоров’я населення, зниження тимчасової втрати працездатності;
– проведення, прийняття участі, в т.ч., але не виключно, у міжнародних багато центрових, інших клінічних випробуваннях та дослідженнях лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки, виробів медичного призначення та медичних технологій в порядку передбаченому
чинним законодавством;
– своєчасне скерування пацієнтів до спеціалізованих закладів надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
– відбір та за необхідністю, направлення на санаторно-курортне лікування, в тому числі – лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів;
– участь у формуванні, заповненні та використанні Єдиного електронного реєстру
пацієнтів.